30MILES Reittien riskianalyysi

30MILES Route risk analysis

website maker

Takaisin pääsivulle (Back to main page)

Riskianalyysin toteutus

Osana 30MILES-hankkeen turvallisuustyöpakettia toteutettiin Itäisen Suomenlahden huviveneilyn riskianalyysi. Selvitystä varten haastateltiin 20 henkilöä. Tuloksena saatiin kattava kuvas keskeisistä veneilyn riskitekijöistä 30MILES-satamien alueella.

Keskeiset huviveneilyn riskit Itäisellä Suomenlahdella 

Turvallisuusajattelu; reittisuunnitelmat ja muutokset 

Veneen käsittely ja navigoinnin perusosaaminen

Henkilökohtaiset pelastusvälineet ja MOB-tilanteet

Sääolosuhteet

Vierasvenesatamien rajoitteet

Elektroniset paikannusvälineet ja maisemanavigointi, tutkan käyttö

VHF-puhelimet ja niiden käyttö (harjoiteltava etukäteen)

Lisääntynyt elektroniikan määrä veneissä – akkuongelmat

Laivojen kulkunopeudet, syväyden aiheuttamat rajoitteet ja laivan kääntymiseen vaadittava tila saaristoalueilla

Suomenlahden laivaliikenteen kaistat ja veneily ylittäen liikennejakoalueet

Venäjän aluevesien läheisyys itäisellä Suomenlahdella

Route risk analysis background

Route Risk analysis for leisure boating in the Eastern Gulf of Finland was made as a part of the 30MILES safety work package. Twenty experts were interviewed for the risk analysis. As a result, we now have a comprehensive picture of the key risk factors relating to the leisure boating on the 30MILES harbors area.

Key risk factors for leisure boating in the Eastern Gulf of Finland

Safety thinking; route plans and changes to routes

Boat handling ja basic navigational skills 

Personal salvation equipment

Weather, MOB (man over board) situations

Restrictions in guest harbours

Electronic navigational devices, visual navigation

VHF radiophones, one should learn to use before going to sea

Increased amount of electronics on boats; problems with boat batteries

Ship cruising speeds, restrictions due to draft, space needed to turn a ship in archipelago areas

Ship traffic in Gulf of Finland; traffic lanes ja boat traffic crossing traffic separation areas

Closeness of the Russian territorial waters in the Eastern Gulf of Finland

Logos