30MILES Turvallisuuskartoitus

30MILES Safety review

develop your own website

Takaisin pääsivulle (Back to main page)

30MILES Turvallisuuskartoitus 

Turvallisuuskartoitus perustuu Merenkulkulaitoksen, Suomen Veneilyliiton ja Suomen Purjehtijaliiton sekä Pidä Saaristo Siistinä ry:n julkaisuun ”Venesatamien turvallisuusoheet” vuodelta 2007.

Turvallisuuskartoitus on tehty 30MILES –venesatamille ja sitä voidaan soveltaa myös muille satamille kulloisenkin sataman koko ja erityispiirteet huomioon ottaen. Tuloksia voi hyödyntää sataman järjestys- ja turvaohjeiden laadinnassa. Kartoitus ei koske satamassa olevia veneitä.

Satamassa käydään läpi vierailijan kannalta oleelliset turvallisuuteen liittyvät asiat. Näitä ovat mm. lähestymisen ja rantautumisen sekä kiinnittymisen helppous, laiturien fasiliteetit/varustelu/turvavälineet. Lisäksi paneudutaan yleiseen turvallisuuteen kuten pelastussuunnitelma, järjestyssäännöt, informaatio ja sataman valvonta sekä jätehuolto. Henkilökunnan ensiaputaidot ovat myös tarkastelun kohteena.  

Tarkastuksesta laaditaan oheinen taulukkomuotoinen raportti, jonka satamayrittäjä saa kehitysprojektinsa tueksi.

30MILES Safety Review

Safety Review is based on the document ”Safety at small boat harbor” by Finnish Maritime Administration, Finnish Boating Federation, Finnish Sailing Federation and Keep the Archipelago Tidy Association.

Safety Review is committed at 30MILES , and it is applied by taking the harbor specific characteristics into account. The results could be utilised when writing the General and Safety Regulations. The review does not include the inspection of the boats in the harbor.

During the review, the most important safety issues at the harbor are inspected. These are, for example, issues concerning approaching, berthing and mooring of the visitor’s boat. Also, the safety-related facilities at the piers are analyzed. General Safety like Rescue Plan, General Regulations, Information availability, and Surveillance are on the list as well as garbage handling and recycling. First Aid know-how of the personnel is under review too.

The results will be combined in a spreadsheet to help the master of the harbor in his/her development project.  

Logos