30MILES Kestävä kehitys

30MILES Sustainable development

develop free website

Takaisin pääsivulle (Back to main page)

Kestävä pienvenesatamien kehittäminen ja veneilyturismi

Alla on listattuna Helsingin yliopiston tuottamia materiaaleja liittyen pienvenesatamien ja veneilyturismin kestävään kehittämiseen. Kestävyys ymmärretään kokonaisvaltaisena kolmitahoisena konseptina, jossa ympäristön hyvä tila, turvallisuus ja toiminnan taloudellinen kannattavuus muodostavat synergioita. Taustamateriaalina allaoleville julkaisuille on käytetty kattavaa kirjallisuuskatsausta, pienvenesatamien asiakkaille suunnattuja web-kyselyitä vuosilta 2016 ja 2017, sekä veneilijöille ja satamatoimijoille tehtyjä syväluotaavia haastatteluita.

Sustainable small harbor development and boating tourism

Below we have listed the research reports on the sustainable port development and boating tourism produced by the University of Helsinki. Sustainability is understood as a holistic, three-dimensional concept, looking for a balance between environmental, social (covering safety) and economic perspectives. The reported studies are based on an extensive literature review, two port client -targeted web queries and a set of deep-going interviews with boaters and port actors. 

Logos