30MILES Liiketoimintakonseptit

30MILES Business concepts

web templates free download

Takaisin pääsivulle (Back to main page)

Liiketoimintakonseptien lähtökohdat

Neljälle itäisen Suomeenlahden venesatamalle ideoitiin kestäviä liiketoimintakkonsepteja kevään ja kesän 2016 aikanna. Työ toteutettiin osana 30MILES‐ hanketta.

Maaliskuusssa 2016 käynnistyneeessä liiketoimintakonseptien kehittämisessä kohteina olivat Porvoon uusi vierassatamma, Loviisan Laivasilta, Haminan Tervasaari ja Virolahden Klamila. Prosessin vetämisestä jaj konseptien kokoamisesta vastasi FCG Suunnnittelu ja tekniikka Oy, ja työn tilaaajina olivat Posintra Oy ja Cursor Oy.

Alueen kunnnat ja vierassatamien toimijat osallistuivat tiiviisti suunnnitteluprossessiin. Kullekin satamaalle muodostetttiin oma työryhmänsä, ja yhteistyötä tehtiin myös 30MILES‐hankkeeen tutkimuslaitosten eli Merikotkan, Helsingin yliopiston ja Kymenlaaakson Ammattikorkeakoulun (Xamk) kanssa.

Työn punaisena lankaana oli tutkia, miten vierassatamien liiketoimintaa voidaaan kehittää kestävällä tavalla. Huomiota kiinnitetään erityisesti liiketaloudelliseen kannattavuuuteen, toimintojen ympärivuotisuuteen, satamien kokonaispalveluihin, sijainnin antamiin mahdollisuuksiin sekä turvallisuuteen ja ympäristöasioihin. Myös sosiaaalinen kestävyys on tärkeysjärjestyksessä korkealla: ihmiset ja paikallinen kultttuuri.

Tavoitteenna oli tutkia ja löytää vierassatamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia, tunnistaa mahdollisesti uusia asiakasryhmiä sekä myös löytää toiminnallisia seikkoja, jotka vahvistavat vierassataman toimintojen resurssitehokkuuutta.

Tarkasteltavana ei ole ollut pelkästään veneily, vaan myös matkailu ja ympäröivän alueen vetovoimaisuus ja se, miten kukin satama voi olla osa oman alueensa palveluntarjontaa ja matkailureittejä. Laaja‐alaisempi näkökulma venesatamien kehittämiseen avaa ovia kokonaan uusillekin liikeideoille ja asiakasryhmille.

Logos