30MILES-projektin materiaalit

30MILES-project materials

bootstrap themes
Mobirise

30MILES-hankeessa tuotettu materiaali

Tälle sivustolle olemme koonneet 30MILES-hankkeen turvallisuustyöpaketissa tuotettua materiaalia pidempiaikaisempaa säilyttämistä varten. Turvallisuusmateriaalin lisäksi saatavilla on Cursor Oy:n ja Posintra Oy:n työpaketeissa tuotetut pienvenesatamien bisneskonseptit sekä Helsingin yliopiston tuottamat tutkimusraportit.

Materials produced in 30MILES-project

On this website, we have collected the material produced in 30MILES safety WP and also small harbor business concepts produced by project partners Cursor Oy and Posintra Oy and research reports produced by the University of Helsinki. The aim of this website is to allow long-term storage and easy access to materials.

30MILES Turvallisuustyöpaketin tekijät

Turvallisuustyöpaketin on toteuttanut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) Logistiikka ja merenkulku -yksikkö osana 30MILES-hanketta. Turvallisuustyöpaketin tekijät ovat: Tomi Oravasaari (Projektipäällikkö), Vesa Tuomala, Harri Sane sekä Tapio Pilhjerta.

The authors of the 30MILES Safety work package 

Safety material is produced by South-Eastern Finland University of Applied Sciences (Xamk) Logistics and Maritime Unit as part of the 30MILES-project. The persons responsible for the safety work package are: Tomi Oravasaari (project manager), Vesa Tuomala, Harri Sane and Tapio Pilhjerta.

Yhteystiedot / contact information 

Yhteydenotot koskien turvallisuustyöpakettia / inquiries  concerning safety work package

Projektipäällikkö / project manager: tomi.oravasaari@xamk.fi

Hankkeen virallinen kotisivu / official project website

Hankkeen varsinainen kotisivu on osoitteessa / Official project website can be found from: 

Meriturvallisuuden ja meriliikenteen tutkimuskeskus Merikotka / Kotka Maritime Research Center

Hankkeen rahoitus / Project funding

30MILES hankkeen rahoittajina toimivat EU:n Interreg Central Baltic 2014-2020 rahoitusohjelma, Varsinais-Suomen Liitto ja hankkeen toteuttavat partnerit Suomesta ja Virosta. 

The 30MILES project was funded by the Interreg Central Baltic 2014-2020 program, the Regional Council of Southwest Finland and partly by the project partner organizations from Finland and Estonia.

Logos